"Uvědom si, jak krásné je žít"
Prosím Vás o hlasy:


Červenec 2008

Text písně- Láska zázraky vykoná

30. července 2008 v 20:44 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA: Mám skrýt pláč
Pár kouzelných krůpějí
To jen pro štěstí
Slzy nevěstí
Žádný bol, jen lásky síle díků vzdání
PEYRAC: Mou být máš
Tvou krásnou tvář s nadějí
Jsem jen sledoval
Pouští stínem skal
Kdy tě zpátky získám
Já však neměl zdání
ANGELIKA: Já se vážně bála
PEYRAC: Tak bála
ANGELIKA: Málo žít si přála
PEYRAC: Jen přála
OBA: Láska však vyhrála
Jak zdá se je mocná
Naštěstí
Mám skrýt pláč
PEYRAC: Ten pláč
OBA: Pár kouzelných krůpějí
PEYRAC: Krůpějí
OBA: To jen pro štěstí
PEYRAC: Pro štěstí
OBA: Slzy nevěstí
PEYRAC: Nevěstí
OBA: Žádný bol jen lásky síle díků vzdání
PEYRAC: Bůh či spíše ďábel
ANGELIKA: S námi souboj sváděl
PEYRAC: Léta já byl psancem
ANGELIKA: Láska dává šance
PEYRAC: Být si blízko stále
ANGELIKA: Smířit s tím i krále
OBA: Kráčet blízko ráje
Nám,nám,nám
PEYRAC: Má lásko
OBA: Čas nádherný začíná
PEYRAC: Začíná
ANGELIKA: Čas jen pro štěstí
PEYRAC: Smutek nevěstí
OBA: Je to zázrak
Jenž pouze láska dává nám
Zázrak jenž pouze láska
Dává nám
SBOR: Láska zázraky vykoná
Má dar být kouzelná
PEYRAC: Čas jen pro štěstí
ANGELIKA: Čas jen pro štěstí
VŠICHNI: Je to zázrak jenž pouze láska dává nám
Zázrak, jenž pouze láska dává nám
SBOR: Zázrak
dává nám!
(POSLECH)

Text písně- Doufám, že mi smrt už Bůh dá

30. července 2008 v 20:31 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA: Samotná
Ztracená
Čeká má
Láska s jizvou
Chci být s ním
Žadoním
Ať andělé mě vyzvou
Smrti stín
Pocítím
Na tváři své
Tak spálené
Vzhůru dám se nést
Cizí zem
Sama jsem
Umírám v pustých dunách
V paměti
Dojetí
Valí se v mírných vlnách
V očích sůl
Žití půl
Bůh jméno mé jen proklíná
V nouzi dlaně spínám
Doufám, že mi smrt už Bůh dá
Prázdná jsem
A bezradná
Jen pouště žár
Věští mé pouti zmar
Už zbývá mi chvil jen pár
Už zbývá mi chvil jen pár…
(POSLECH)

text písně- Den jako den

30. července 2008 v 20:24 | Lufí |  muzikál Angelika
A sme v sultánově harému.........
BACHTIARY-BEJ: Panovník můj mě pochválí
Nešlo vážně už vybrat líp
Ženu čerstvou
Pro sultána dívek stáj
ANGELIKA: Rozkoší pouhým nástrojem
Zakrytá jemným závojem
Z pekla výtvor je tento sultánův ráj
BACHTIARY-BEJ: Celé dny mlsat fíky
Eunuch je k službám
ANGELIKA: Já vážně říkám díky
Čest svou stále mám
VŠICHNI: Den jako den
A pak přichází noc
Té která smí poznat sílu a moc
Závidí dívky ten úděl jenž byl jí dán
Sen jak se stát první z harému žen
Ten jak se zdá zůstal jediný jen
závist a úplaty jsou kořením zdejších dam
ANGELIKA: Co to dělají?
BACHTIARY-BEJ: Tato žena se odmítla podvolit sultánovi
Zaslouží smrt!
ANGELIKA: Proboha
BACHTIARY-BEJ: Zlomit případný odpor znám
ANGELIKA: Vaše vláda je odporná
BACHTIARY-BEJ: Ale žádá místní přísný řád
ANGELIKA: Nepočítejte s mou účastí
BACHTIARY-BEJ: Za to vás můžu dát i stít!
ANGELIKA: Bože, dal jsi mi poznat z výšin pád
BACHTIARY-BEJ: Celé dny mlsat fíky
Eunuch ke službám
ANGELIKA: Já vážně říkám díky
Čest svou stále mám
VŠICHNI: Den jako den
A pak přichází noc
Té která smí poznat sílu a moc
Závidí dívky ten úděl jenž byl jí dán
Sen jak se stát první z harému žen
Ten jak se zdá zůstal jediný jen
Závist a úplaty jsou kořením zdejších dam
Tady by měla být ještě perská písnička Bachtiary-beje.........tý opravdu nerozumim,takže jí sem nedam
ANGELIKA: Vaší nebudu nikdy pane!
BACHTIARY-BEJ: Ale budeš
ANGELIKA: To radši umřu!
BACHTIARY-BEJ: Jen výstražní sazba tucet ran
Je posledním varováním vládce
Příště vás dá rovnou shodit z bran!
Problémy náš sultán řeší krátce
A jestli vás rozum opouští
Zmaříte svou zcela vzácnou šanci
Stát se tu vládkyní nad pouští
A ostatním ženám pískat k tanci
ANGELIKA: Královnou už nechci být
Nelze vášeň dát
U níž chybí cit
BACHTIARY-BEJ: S bláhovou hrdou markýzou
I velký Aláh ví
Že se nedá hnout
ANGELIKA: Nezlomná
Hrdá zůstávám
A lhostejná
Jestli zemřít mám
BACHTIARY-BEJ: Volte smrt
Ze dne noc
Přesto poslední šanci vám dám!
Připravte se
Až se vrátí náš pán
ANGELIKA: Ať nedoufá, že bych povolná
Tančila s úsměvem na polštáři
BACHTIARY-BEJ: To pak přijde smrt, ale pozvolná
A všechen vzdor zmizí z krásných tváří hned!
(POSLECH)

Text písně- Lásko má, nech dál mě spát

30. července 2008 v 20:05 | Lufí |  muzikál Angelika
PEYRAC:
Žár po letech pálí dál
Ten žár
Jež sem tak dávno znal
Jsi má
Má láska zásadní
A já
Jsem blízko ní
A já
Blízko ní

Král zničil mě vzal i jí
Ten král
Jenž vroucně závidí
Tak má
Láska je spálená
Štěstí vzdálená
Mám ve tmách stále krást
A zlé překážky králi klást
Prosím
Ač rád tě mám
Lásko má
Nech dál mě spát
Lásko má nech dál mě spát

Text písně- Ne a ne, stále říká ne

27. července 2008 v 13:56 | Lufí |  muzikál Angelika
KRÁL: Já v loži měl
Už zástupy žen
A stačí jen abych pouze kýv
Jedinou stále bývám ponížen
Svádět jí dál toužím
Dokud budu živ!

A násilím se sní nedá hnout
Neskloní níž svou krásnou líc
Kolikrát já chtěl mečem tnout
Však z vášně k ní
Zlý už nemohu být víc

Ne a ne
Jen slyším ne
Jak může má pýcha dál to snést
Ne a ne
Stále jenom ne
A zboží stává se víc žádané

Já útočím na tu její hrdou ctnost
A zkouším dál hledat správný klíč
Aby vztah náš měl blízkou budoucnost
Nechce mě mít
A to probouzí můj chtíč

Já jsem král a chci plnit si svůj sen
Každý se řídí přece vůlí mou
Bůh to ví, že záhy přijde den
A budu mít ji
Na lůžku přítomnou!

Ne a ne
Jen slyším ne
Jak může má pýcha dál to snést
Ne a ne
Stále jenom ne
A zboží stává se víc žádané
Ne a ne
To hrdé ne
Probouzí moje půdy útočné
Ne a ne
A zase ne
Je výzva pro mé touhy rozmarné
Nee!!
(POSLECH)

Text písně- sepsání smlouvy

27. července 2008 v 13:52 | Lufí |  muzikál Angelika
.......sepsání smlouvy s Bachtiary-bejem
KRÁL: Smlouva už je podepsána
Zbývá věcí pár
Bachtiary-bej ať vybírá pro sultána dar
BACHTIARY-BEJ: Této dámy půvaby jsem velmi zasažen
Ozdobou by sultánovy byla sbírky žen
KRÁL: Bohužel to jediné král nemůže vám dát
Přítelkyni svoji hodlá Angeliku zvát
O vhodnějším daru ať dál hovoří
V soukromí a podrobně náš vrchní komoří

ANGELIKA: Splnila jsem úkol je čas plnit krále díl
KRÁL: Doufám, že se mezi námi začne něco dít
ANGELIKA: Král to zřejmě zapomíná
Muže stále mám
KRÁL: Bohužel jste vdovou madame
dopis přečtu vám
Jenom vám!
ANGELIKA: Vdovou?
KRÁL: Tak poslouchejte!

DOPIS OD FILIPA: Jelikož vím o vášni Jeho veličenstva
Vůči mé ženě
Jsem nucen volit mezi oddaností
Svému králi a láskou k manželce
Jediným přijatelným řešením je pro mě smrt
Bůh vás ochraňuj
Váš Filip de Plessis-Beriéres
ANGELIKA: Další mrtví?
KRÁL: Neváhejte madame
Nyní dvoří se vám král
ANGELIKA: Odstranil jste dalšího
Z těch kdo vám v cestě stál
KRÁL: Maršál padl v boji
Pouze chtěl být snadný cíl
ANGELIKA: A co první manžel,
Jenž prý čarodějem byl?
KRÁL: Hrabě Peyrac zemřel
Při útěku z cely své
ANGELIKA: Lžete!
Aby očistil jste skutky svoje zlé
KRÁL: Madame dejte pozor,
Urážíte krále čest!
ANGELIKA: Odjíždím do Toulouse
Znovu žít na vlastní pěst!
KRÁL: Ale proč?!
(POSLECH)

Text písně- A tak Bože přání mám

27. července 2008 v 13:43 | Lufí |  muzikál Angelika
Krásná i když smutná písnička.....
ANGELIKA: Mrtvých proud
Můj pláč
A tak ptám se komu z blízkých svíce plá
Kdo mi stále živý zbývá
Já se ptám
A proč důvod k slzám věčný mám?
Přátelství a smích
Zase jednou důvěrný hlas na vždy ztich
Jeden další kámen chladný náhrobní
Ti mrtví jsou víc než náhodní

A tak Bože přání mám
Jak víš
Moje zbylé nejbližší nech žít
Ach můj bože já se ptám
Jak víš
Proč chceš brát mi nejbližší?
Můj žal se dlouho neztiší

Přiznávám strach mám
Kdy mě zármutkem svým poctí stíny már?
A proč já zde stále živá zůstávám
Ty otázky teď bohu pokládám

A tak Bože přání mám jak víš
Moje zbylé nejbližší nech žít
Ach můj bože já se ptám
Jak víš
Proč chceš brát mi nejbližší
Můj žal se dlouho neztiší

Vždyť můj manžel nechal synka pohrobkem
A já stále v smutku svém
Potkávám tak vzácné duše blízké spřízněné
A vzápětí se ztrácí zvůle Tvé

LŮZA: A tak bože přání mám
Jak víš

ANGELIKA: Moje zbylé nejbližší nech žít
Prosím zlo prokletí!
Já se ptám
Jak víš
Proč chceš brát nejbližší?
Můj žal se dlouho neztiší
Jak víš
(pláč)
Ty víš …
(POSLECH)

Text písně- Na příchod Antikrista chystání

27. července 2008 v 13:37 | Lufí |  muzikál Angelika
MONTESPANE: Já cítím Angelika může zkřížit plán
Jenž léta chystá se
Ač dobře uschován
Už málo zbývá aby vstoupil na zem pán
Aunuch a šelma
Satanem tak bývá zván!
Já králi jako milka sloužím řadu dní
A smím tak dozvědět se věci úřední
Ta úloha však může skončit kvůli ní
Král dobře pozná ženský půvab nevšední
Manžel té již dnes právě proklínám
Shořel ač neuznával pentagram
Osud si rád a krutě pohrává
Kdo uznáván kdo vyhrává
Jestli mě Angelika vystřídá
V náručí krále
Pak se marné zdá
Na příchod Antikrista chystání
Jí odstraní
Mí oddaní!
Já vyrovnám se přísně se svou sokyní
Na černé mši nám satan zjeví pokyny
Pak dít se budou vskutku věci nehezké
Pryč budou šance na království nebeské
Manžel té jíž dnes právě proklínám
Shořel ač neuznával pentagram
Osud si rád a krutě pohrává
Je uznáván
Kdo vyhrává
Jestli mě Angelika vystřídá
V náručí krále
Pak se marné zdá
Na příchod Antikrista chystání
Jí odstraní
mí oddaní!

Text písně- Svatba

27. července 2008 v 13:22 | Lufí |  muzikál Angelika
Lorraine: Král Ludvík XIV. se svojí přítelkyní madame de Montespane
Poctil návštěvou svatbu svého maršála Filipa de Plessis Beliéres
Poklona pro krále

FILIP: Dovolí král ať představit
Mu smím ženu svou

ANGELIKA: Osudná naše setkání
Tak různá vždy jsou

KRÁL: Vaše krása jen rozkvétá
Tak zvláštní noblesou

KRÁL+MONTESPANE: Sám nestačí se dívat král

KRÁL: Osud značí nám

MONTESPANE: Něco začíná

KRÁL: Dnešním dnem

Manžel vám brzy odjíždí
Vždyť má válku vést
V kruhu dvorních dam
Jistě dá se zármutek snést

MONTESPANE: A tam král bude pokoušet
Se tajně vás jen svést

VŠICHNI: Své rozhodnutí sám dal král

KRÁL: Cestou nesnází
Filip odchází dnešním dnem

Rozhodnutí vojácká
Vždy správné muže zvou
Tak na šťastný návrat
Já teď zdvíhám číši svou

DESGREZ: Zadržte výsosti!
Bratr krále ať pohár ten
Jen sám vyprázdní

LORRAINE: Mluva vám pane Desgrézi
Teď nám drze zní

ANGELIKA: Důkazem smlouva spiklenců
Tvé jméno stojí v ní

VŠICHNI: Sám nestačí se dívat král

KRÁL: Dal mi vypít jed
Už mi cizí je dnešním dnem
Dal mi vypít jed
Už mi cizí je dnešním dnem
Dal mi vypít jed
Už mi cizí je dnešním dnem
dal mi vypít jed
Už mi cizí je dneš............
(POSLECH)

Text písně- před svatbou

27. července 2008 v 13:20 | Lufí |  muzikál Angelika
KRÁL: Pane bratře v úkladech jste účast měl
LORRAINE: Já?
KRÁL: Nad pamfletem úžasem jsem oněměl
Tato podezření v okamžení
Vyvrátíte snad
Ten starý vitriol
LORRAINE: Filipe! Musíte nám pomoct!
Velitelem vojska učinil vás král
Bratr jeho rád by vám teď úkol dal
Sehnat bez prodlení v okamžení
Seznam zrádných jmen
Starý vitriol
A další píseň-píseň Angeliky

ANGELIKA: Osud mi kruté rány dal
Mé milé bohu odevzdal
Pomsty si v srdci hýčkám květ
Z noci vždy svítá, svítá

Angelikou sem vidoucí
Že prostředky k cíly vedoucí
Jen mezi šlechtou získám zpět
To naději skýtá, skýtá

Nedá mi zpátky statky král
Který je soudně odebral
Ten možnost jak víc zbohatnout
Vždy pouze vítá

Motlitbou Boha obměkčím
Pak umožní mi pomsty čin
Ať mou hnízdo smí tnout
Ať zas už svítá, svítá
Degré, jste to vy?
To se mi ulevilo!
DESGREZ: Filip de Plessis-Belieres
Tu právě s jasnou prosbou je
ANGELIKA: Zřejmě chce seznam
Sním i jed
Náhle mi svítá,svítá
Nabízím obchod poctivý
Bratranec Filip jistě ví
Že sňatkem sním mi k výsluní
Cestičku skýtá, skýtá

Pokud se vážně záhy vdám
Ráda vám skřínku odevzdám
FILIP: I se vším co je v ní?
Pak obchod vítám

ANGELIKA: To asi Bůh mě vyslyšel

FILIP: Já z toho dobře nevyšel

DESGREZ: Každý už má co vážně chtěl

VŠICHNI: Za chvíli svítá, svítá
a hned za ní následuje další skvělá písnička

DESGREZ: Připravte dokumenty

FILIP: Nyní je čas k sepsání
I smlouvy svatební
Co se sňatkem vyplní
To záhy stane v ní

ANGELIKA: Výměnou za manželství
Důkazů se vzdám
Ke dvoru se navrátím,
Když se dobře vdám

DESGREZ: Zde je kufřík tajemný
Jenž dlouho šířil strach
Na pozůstatek spiknutí
Jen léta sedal prach

FILIP: Tenhle obchod manželský
Je lásce výsměchem
Tak ať už ten starý jed
Je ve vlastnictví mém

VŠICHNI: Slavné zvony svatební ať zní
U konce je nedůstojné smlouvání
A už každý má co chtěl

DESGREZ: Jen ten Amor nesletěl

ANGELIKA: Jen ten Amor nesletěl

FILIP: Jen ten Amor nesletěl

VŠICHNI: Se svým šípem
Z výšin lásku zažehnout

DESGREZ: Tak přistupme k plnění vaší části dohody

FILIP: Svatba může začít
Zaplatil jsem svobodou
I dobrým jménem svým

DESGREZ: Získáváte krásnou choť
A schopnou jak já vím

ANGELIKA: Musím se jít nachystat
Na svatby slavnou část

FILIP: Cíle smělé kupčením
Si madam umí klást

ANGELIKA: Ano!

LORRAINE: Slavné zvony svatební ať zní
U konce je nedůstojné smlouvání
A už každý má co chtěl
Důkazy ty prokleté
Kufřík máme zpět
Starý vitriol!

Ale seznam spiklenců chybí
Ten má určitě Angelika a ta jako svědek stále žije
Svatební hostina bude dobrou příležitostí jak se jí zbavit
Ji a sní i krále!
(POSLECH)

Text písně-jsem vlastním pánem

21. července 2008 v 13:27 | lufí |  muzikál Angelika
DESGREZ: Na své dlouhé pouti já už mockrát začínal
Cesta má se stále kroutí
Ale vzhůru stoupá dál
Jsem šéfem tajné hlídky
A naslouchá mi též sám král

Mezi lůzou už sem známí
A můj pes věrný stín
Kdo je vinen půjde s námi
A počítat muže s tím
Že i nejtajnější plány
Už za pár chvil jsem znal
Mezi lůzou mezi pány
Špehy rozmístit jsem dal

Jsem vlastním pánem
Na všech stranách stráže mám
Jsem vlastním pánem
A svou Paříž dobře znám
Jsem vlastním pánem
Pánem tu jsem

Můj pes věrně hlídá
Pevný rázný krok
A jen málo kdo mě vítá
Já sem pro podsvětí sok
A to že málo mám s vích přátel
Tak to za úspěchy má je daň
Držet lůzu v mezích míry
To je práce mravenčí
A důkaz pevné víry
Že to umím v lidech číst
Kdybych zmizel na pár týdnů
Tak tu Paříž stojí dál
Ale po návratu zlídnu
Jak tu zločin rozkvétá

Jsem vlastním pánem
Na všech stranách stráže mám
Jsem vlastním pánem
A svou Paříž dobře znám
Jsem vlastním pánem
Pánem tu jsem
Svůj vlastní pán
Jsem vlastním pánem
Na všech stranách stráže mám
Jsem vlastním pánem
A svou Paříž dobře znám
Jsem vlastním pánem
Pánem tu jsem
Svým vlastním pánem sem tady já
Už jdu Sorbone už jdu
(POSLECH)

Text písně-Ať slova jen dál zní

21. července 2008 v 13:22 | Lufí |  muzikál Angelika
LŮZA: Lidé čtěte!
GENDÉRE: Pozvedám svůj hlas
LŮZA: Pozvedám svůj hlas
GENDÉRE: Nad morální spouští
LŮZA: Nad morální spouští
GENDÉRE: Lidé slyšte Špínu
LŮZA: Lidé slyšte Špínu
ŠPÍNA: Lidé slyšte
pozvedám svůj hlas
LŮZA: Hlas
ŠPÍNA: Nad morální spouští
LŮZA: Spouští
ŠPÍNA: Lidé slyšte Špínu
k níž se výkvět šlechty spouští
LŮZA: Spouští
ŠPÍNA: Každé ráno jméno
LŮZA: Jméno
ŠPÍNA: Řeknu přímo vám
LŮZA: Nám
ŠPÍNA: A tak záhy seznam zrádců králi k pomstě dám
A tak slyšte první z jmen
Vrahů královských
Na pranýři pan Lorraine
Pro dnešek se skví
Pravda jednou musí ven
A král ať jen to ví
Ať o svých vrazích ví
A to není vše
Moje báseň bývá
Mnohdy souzená
To že pravdu říkám
To jest vůle pouze má
DESGREZ: Jménem krále říkám musíš s námi jít
ŠPÍNA: Nikdy!
DESGREZ: V Bastile pak můžeš kopkou básně dlouze vít
ŠPÍNA: Hnít v Bastile za živa?
To radši zemřu pane Desgrezi!
Já chci létat
Plní si tak dávný sen o mém zatčení
Špína má být odsouzen
Básník za čtení
Degrez: Dejte mu pouta
Špína: Byl jsem v poutech odvlečen
Ke dnům věznění
Ať slova jen dál zní
Ať slova jen dál zní
Ať slova jen dál zní
Ať slova jen dál zní
(POSLECH)

Text písně-Náhodná známost

21. července 2008 v 13:00 | Lufí |  muzikál Angelika
ŠPÍNA: Náhodná známost
Má vášnivý ráz
Přestálá hrůza
Jen sblíží víc nás
ANGELIKA: To znělo hezky
Koukám, že pana básníka, strach už přešel

ŠPÍNA: Víte, bohyně poezie se bojí temnoty
Tak sem si vyšel na vzduch
A vlny Sény mi přinesli bohyni jinou
Ochránkyni zbabělých básníku
ANGELIKA: Já a bohyně?

ŠPÍNA: A proč ne?
Krásná a též
Schopná říct lež
Zachránit v soukromí svém
Básníka Špínu, jenž sám
K ní vstoupil, ač nepozván

ANGELIKA: Nemusíš se stydět
I já jsem nucena se skrývat
ŠPÍNA: Ty Angeliko?
ANGELIKA: Ano
Znám okolnosti spiknutí proti králi
GENDÉRE: Angeliko tiše!
ANGELIKA: Vedle jeho bratr Lorraine
ŠPÍNA: Pan prokurátor?
ANGELIKA: A proto si stále nejsem jistá svým životem
A raději se držím od panstva dál
Aby ve mně nikdo nepoznal bývalou hraběnku de Peyrac
ŠPÍNA: Pak si ale ve velkém nebezpečí Angeliko

ANGELIKA: To sem
Jak štvaná zvěr
Já to mi věř
Strádala jsem tolikrát
Soucit však býval mi přán
Mé dveře sou dokořán
Vlídným

ŠPÍNA: Náhodná známost má vášnivý ráz

ANGELIKA: Vášnivý ráz?

ŠPÍNA: Přestála hrůza jen sblíží víc nás
Pod rouškou noci chci s tebou se skrýt

ANGELIKA: Se mnou?

ŠPÍNA: A s tvých rtů pít

OBA: Zítřejší ráno, ať odpověď dá
Jestli je stále, vše jak se teď zdál
Nádhernou vzpomínku pod kůži vrýt
Je krásné žít

ŠPÍNA: Počkej Angeliko
Nebezpečí, které ti hrozí pomine
Teprve, až tvé tajemství přestane být tajemství
A o to se postarám já!

ANGELIKA: Ty?

ŠPÍNA: Po celé Paříži
Rozšířím pravdu o spiknutí proti králi
Ve svém novém pamfletu
ANGELIKA: Gedére budeme mít pamflet

ŠPÍNA: Tvou vůni sát
A báseň hned psát
Mým nočním smělým je snem
Cítím jen touhu a sen
Rád že mě útěk vzal sem

ANGELIKA: Zkoušej mě hřát
V náruč tvou pád
Před ránem hned neusnem
Další muž v údělu mém
Ztrátami jen protkaném
Vlídném

OBA: Náhodná známost má vášnivý ráz
Přestává hrůza jen sblíží víc nás
Pod rouškou noci chci s tebou se skrýt
A s tvých rtů pít
Zítřejší ráno ať odpověď dá
Jestli je stále vše jak se teď zdá
Nádhernou vzpomínku pod kůži vrýt
Je krásné žít
(POSLECH)

Text písně-Doufám, že mi sílu Bůh dá

21. července 2008 v 12:45 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA:
Samotná,
Ztracená
Je pryč má láska s jizvou
Chci být s ním
Žadoním
Ať andělé mě vyzvou
Pozemský život zkys
Já steskem svým se
Rozplývám
V náručí stín mám
Nicolas
Dávný hlas
Těch letních časů v loukách
Bohužel
Odešel
Též k nebi vzhůru stoupá
V očích sůl
Jsem pro dvůr
Král jméno mé jen proklíná
V nouzi dlaně spínám
Doufám,že mi sílu Bůh dá
Pomstou svou jsem posedlá
Má pykat král
Všechno štěstí mi vzal
Už cítím já mám jít dál
Podsvětí
Zasvětím
Čas, jenž mi stále zbývá
Markýzou
Budu zlou
Strach z té, co dál se zkrývá
Pozná král
Nastokrát
Jen jméno mé ať proklíná
Zášť má neusíná
Doufám,že mi sílu Bůh dá
Pomstou svou jsem posedlá
Má pykat král
Všechno štěstí mi vzal
Už cítím, já mám jít dál
LŮZA:
Doufej,že ti sílu Bůh dá
Markýzou buď andělů
ANGELIKA:
Má pykat král
Všechno štěstí mi vzal
Už cítím, já mám jít dál
(POSLECH)

Text písně-Snad měl bych jít

21. července 2008 v 12:43 | Lufí |  muzikál Angelika
NICOLAS: Snad měl bych jít
Už brána má
Se otvírá
Svět splývá v tmách
Snad měl bych jít
Noc má se dlouží
Kdo měl mě rád
Ať svou mši slouží
Snad měl bych jít
Jen sám a sám
Lásko má
Já rád tě mám
Snad měl bych jít
Tvé tváře stín
Ten stále znám
Odcházím s ním
Jen žádnej pláč
Loučí se rváč
A náčelník
Ten vůdce váš
Už odcházím
A zřejmě pouze můžu doufat
Že cestou k ráji mám se dát
Snad měl bych jít
A touhy mé
Tu zůstanou
Zbývá je smést
Snad měl bych jít
Tvou krásnou tvář
Tak půvabnou
K mé líci dáš
Jen žádnej pláč
Loučí se rváč
A náčelník
Ten vůdce váš
Už odcházím
A zřejmě pouze můžu doufat
Že cestou k ráji mám se dát
LŮZA: Jen žádnej pláč
Loučí se rváč
A náčelník
Ten vůdce náš
NICOLAS: Já odcházím
A zřejmě pouze můžu doufat
Že místo v ráji mám
S tvou láskou nejsem sám
Že cestou k ráji mám se dát
K ráji mám se dát
Mám jít...
(POSLECH)

Text písně-Jak láska zdolá úskalí

21. července 2008 v 12:41 | Lufí |  muzikál Angelika
NICOLAS: Tak osud nás dva svádívá
Však zdáš se míň než svádivá
Máš tak vážnou tvář
Krásnou vážnou tvář
ANGELIKA: Jen ty můžeš mou spásou být
Silou z popravčí káry vzít
Přivést chráněn tmou
Zpátky lásku mou
NICOLAS: Angeliko…?
OBA: Jak láska zdolá úskalí
Zátočiny, jimiž proudí
Dávné vazby hráze hroutí
A pak nám účet zůstaví
Pevné mosty náhle pálí
Přísahy se v prachu válí
NICOLAS: Jen staneš-li se mou ženou
ANGELIKA: Nicolasi…!
NICOLAS: Dám jeho život výměnou
ANGELIKA: Čekám Joffreyovo dítě!
NICOLAS: Peyraca se vzdáš!
ANGELIKA: Svou volbu mám
NICOLAS: Těžkou volbu máš.
OBA: Jak láska zdolá úskalí
Zátočiny, jimiž proudí
Dávné vazby hráze hroutí
A pak nám účet zůstaví
Pevné mosty náhle pálí
Přísahy se v prachu válí
LŮZA: Jak láska zdolá úskalí
Zátočiny, jimiž proudí
Dávné vazby hráze hroutí
A pak nám účet zůstaví
Pevné mosty náhle pálí
Přísahy se v prachu válí
OBA: Pevné vazby láska pálí…
(POSLECH)

Text písně- Pařížská lůza

5. července 2008 v 17:50 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA: Oloupená
Mně král vzal sen
Zatracená
A prázdná jsem
Mně vzal to štěstí král
Za chvíli svítá
DESGREZ: Angeliko, vy musíte žít
ANGELIKA: Svítá…
DESGREZ: Prostředky účel posvětí
Hledejte spásu v podsvětí
Tam kde bůh i sám se bál
To naději skýtá
Skýtá
ANGELIKA: Nemohu zdá se klesnout víc
O pomoc lůze mám si říct
DESGREZ: Snad nevybírá, kdo nevyhrál
Je na kolenou
A šanci vítá
ANGELIKA: Příteli já to přijímám
DESGREZ: Jsem rád, že můžu radit Vám
ANGELIKA: Poslední možnost snad už mám
OBA: Za chvíli svítá, svítá
DESGREZ: Gendere?
GENDERE: Co je?
DESGREZ: Gendere!
GENDERE: Už jdu!
Jé k vašim službám
Pane Desgrez!
DESGREZ: A tento muž
Pierre Gendere
Vás odvede přímo do srdce pařížského podsvětí
GENDERE: Račte madame
ANGELIKA: Děkuji…
+ písnička pařížské lůzy
(něco se tam opakuje)
LŮZA: My jsme lůza
Pařížská lůza
Hříšná chátra z podsvětí
Mor a lepra
Děsivá hrůza
Snůška plná neřestí
Pod Paříží
Kanály kříží
Všechny cesty
Bůh ví zlé
Cetky zmetky
Bez obtíží
Loupit to je naše pré
Mimo zákon
Mimo zákon
Paříže lůza
Paříže lůza
Přežívá zde v podsvětí
Přežívá zde v podsvětí
Kde se stává
Kde se stává
Kde jaká hrůza
Kde jaká hrůza
Bída zločin posvětí
Bída zločin posvětí
Postrach stále
Postrach stále
Šlechty i krále
Šlechty i krále
Hrdé je být zločincem
Hrdé je být zločincem
V centru města
V centru města
Zločinu cesta
Zločinu cesta
Střežená je našincem
Střežená je našincem
My jsme lůza
Pařížská lůza
Hříšná chátra z podsvětí
Mor a lepra
Děsivá hrůza
Snůška plná neřestí
Pod Paříží
Kanály kříží
Všechny cesty
Bůh ví zlé
Cetky zmetky
Bez obtíží
Loupit to je naše pré
NICOLAS: Ticho!!!
(poslech)

Text písně-Naše láska trvá dál

5. července 2008 v 17:38 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA: Úder lásce mé je smrtící
Srdce ztrápené byl k ráně cíl
Já dál se ptám
Proč náhle k nám
Štěstí záda naklání
Dál chci víc než snít
PEYRAC: Bůh je lásko síla nejvyšší
Někdy zdá se
Že nás neslyší
Jen žárlit smíš
Chce mít mě blíž
Jen vzpomínky zůstanou
Dráha má zde právě končí
OBA: Lásko má
Cit kouzelný, co prýští
To je láska má
Náruč prázdnou svírá
Láska má
Jež nám osudy tříští do střepů
Které vroucí sbírám
Lásko má
PEYRAC: Po stopách dnů kráčím
Lásko má
ANGELIKA: Cos mi dal
Ať nikdy neskoná
PEYRAC: Žít chtěl bych dál
ANGELIKA: Chtěl bys dál
PEYRAC: Bůh mi tě vzal
ANGELIKA: Bůh mi tě vzal
OBA: Málo nám dal k lásce dní
Ptám se dál, proč teď to končí
Lásko má
Cit kouzelný, co prýští
To je láska má
Náruč prázdnou svírá
Láska má
Jež nám osudy tříští do střepů
Které vroucí sbírám
Lásko má…
PEYRAC: A tak sbohem, neplač víc
ANGELIKA: Já ti toužím tolik říct
OBA: Naše láska v smrtném stínu
Trvá dál, trvá dál,
Trvá dál.
SBOR: Lásko má
Cit kouzelný, co prýští
To je láska má
OBA: Náruč prázdnou svírá
Láska má
Jež nám osudy tříští do střepů
Které vroucí sbírám
Lásko má
ANGELIKA: Lásko má…
(poslech)

Text písně-Starý vitriol

5. července 2008 v 17:34 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA: Mariano! Mariano…ne…
LORRAINE: Konečně paní hraběnko
Tato číše na vás čeká
Už rovných 10 let
Teď vás už nezachrání ani klášter
Ani váš přítel Nicolas
CONTOIRE: Ani váš milovaný manžel
Joffrey de Peyrac
LORRAINE: Musíte vypít
Pohár svého osudu
Až do dna!
ANGELIKA: Zase ten starý
Strašný vitriol
Už před léty poznala jsem, že jste vrah
Teď ve vás má přítomnost budí, ten strach!
VŠICHNI: Hrůzu z odhalení
V okamžení, na scéně je zas
Starý vitriol
LORRAINE: Hlavu vzhůru jed musíte zkrátka pít
Spiknutí to dál bude tu tajně žít
VŠICHNI: Ještě pomodlení
V okamžení
Na scéně je zas
Starý vitriol
LORRAINE: Teď to vypijte!
ANGELIKA: Nebudu to pít!
LORRAINE: Pijte!
ANGELIKA: Nebudu to pít!
DESGREZ: Monsieur de Lorraine!
Tato dáma půjde se mnou dřív než hned
ANGELIKA: Říkám díky málem už mnou proudil jed
OBA: V skřínce uzamčený v okamžení
Teď tu důkaz je
Starý vitriol
DESGREZ: Prosím madame
ANGELIKA: Děkuji Desgrezi
(poslech)

Text písně-Peyrac je prý čaroděj

5. července 2008 v 17:26 | Lufí |  muzikál Angelika
ANGELIKA:
Prosit mám o milost
Já se ptám, proč náš host
Své moci zneužil
Tak nechová se král
DESGREZ: Krásou žen jež chce mít
Je zasažen
Já rozumím
Proč proces vytvořil náš závistivý král
OBA: Soudce bude řídit strach
Znají této frašky děj
Každý z nich je státní vrah,
Peyrac je prý čaroděj
ANGELIKA: Prosit mám
DESGREZ: Šance jsou
ANGELIKA: O milost
DESGREZ: Zrušit soud
ANGELIKA: Proklínám
DESGREZ: Jděte hned
ANGELIKA: Svou bezmocnost
DESGREZ: Tak chodí svět
OBA: Tu hru již rozehrál,
Teď skončit smí jen král
Tu hru již rozehrál,
Teď skončit smí jen král.
(poslech)